Lekcja 2 Rozdział 1

Szczegółowa obserwacja 1 rozdziału.

Przeczytaj 1 Koryntian 1 rozdział.
Słowa kluczowe: Chrystus, krzyż, mądrość, głupstwo, powołani, wybrani.

Bóg OjciecPan Jezus Chrystus
1:1 Powołuje według Swojej woli. Wybrał apostołów.
1:2 Do Boga należy Kościół.
1:3 Daje pokój i łaskę.
1:4 Bóg daje łaskę w Chrystusie.
1:9 Jest wierny, powołał do społeczności Swojego Syna.
1:18 Jego moc to krzyż Chrystusa.
1:20 On obrócił mądrość świata w głupstwo.
1:21 Świat nie jest w stanie Jego poznać. Jemu upodobało się żeby przez głupie zwiastowanie zbawić wierzących.
1:25 Głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzkie. Słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie.
1:27 Wybrał to co niemądre w świecie, aby zawstydzić mądrych, wybrał to co słabe w świecie, aby zawstydzić mocnych.
1:28 Wybrał to co jest niczym w oczach świata.
1:29 Bóg tak wszystko czyni, żeby nikt nie mógł się pochwalić przed nikim.
1:30 Dzięki Bogu jesteśmy w Chrystusie.
1:1 Ma Swoich apostołów.
1:2 On uświęca Kościół (tylko w Nim człowiek może być święty).
On jest Panem wszystkich wierzących.
Jego imię wzywają wszyscy święci.
1:3 On daje łaskę i pokój.
1:4 Tylko w Nim jest łaska.
1:5 W Chrystusie mamy bogactwo (Słowo i poznanie).
1:6 Na Nim jest skoncentrowane świadectwo (ewangelia).
1:7 On objawiał się we właściwym czasie.
1:8 Utwierdzi nas do końca, abyśmy byli nienaganni w dniu Jego przyjścia.
1:9 Ma z nami społeczność. Troszczy się o wszystkie nasze potrzeby.
1:13 On nie da się rozdzielić.
1:17 Posłał Pawła, żeby zwiastował ewangelię w prostocie słowa.
1:23 Chrystus ukrzyżowany dla Żydów jest zgorszeniem a dla pogan głupstwem.
1:24 Dla wierzących Chrystus jest mocą i mądrością Bożą.
1:30 Chrystus stał się dla wierzących mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem.
Mądrość ludzkaMądrość Boża
Odrzuca krzyż Jezusa Chrystusa.
Czyni się niewolnikiem człowieka.
Nie jest w stanie zrozumieć Boże tajemnice.
Prowadzi do zazdrości i konkurencji.
Sądzi Bożych pracowników według własnych kryteriów.
Toleruje grzech.
Walczy o swoje i podąża za ciałem.
Skupia się na Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym.
Odkrywa Boże tajemnice.
Prowadzi do współpracy i jedności.
Naśladuje Bożych pracowników.
Osądza u siebie grzech.
Troszczy się o czystość całego Kościoła.
Rezygnuje ze swojego.

Kontrasty
1:10 Rozłamy – zespolenie jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem.
1:18 Mowa o krzyżu – głupstwo dla tych, którzy giną – moc Boża dla zbawionych.
1:21 Mądrość świata – głupie głoszenie.
1:23-24 Chrystus zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan – dla powołanych moc i mądrość Boża.
1:25 Głupstwo i słabość Boża – mądrość ludzka.
1:27 Głupi – mądrzy, słabi – mocni.
1:28 Nieszlachetne, wzgardzone – to co jest w świecie czymś.
1:29, 31 Ciało, które się chlubi – chlubić się w Panu.

Wnioski
1:10 Proszę więc …, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem.
1:21 Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupie głoszenie zbawić tych, którzy wierzą.
1:29 Aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało.

Określenia czasu
1 :4 Zawsze dziękuję.
1:8 Utwierdzi aż do końca. W dniu naszego Pana.

Temat 1 rozdziału
Krzyż Chrystusa

Podział na akapity
1:1-9 Wzbogaca we wszystko.
1:10-17 Prowadzi do jedności.
1:18-25 Jest mocą dla zbawionych i głupstwem dla tego świata.
1:26-31 Uwielbia tylko Boga.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑