Lekcja 4 Rozdział 3

Szczegółowa obserwacja 3 rozdziału.

Przeczytaj 1 List do Koryntian 3 rozdział.
Słowa kluczowe: mądrość Boża, mądrość świata, Duch Święty.

Kontrasty
3:1 Duchowy – cielesny.
3:2 Mleko – stały pokarm.
3:14-15 Dzieło budowlane przetrwa – dzieło budowlane spłonie.
3:18 Mądry – głupi.
3:19 Mądrość świata – głupstwo u Boga.

Porównania
3:2 Mleko, stały pokarm.
3:9 Rola i budowla.
3:10 Fundament.
3:12 Złoto, srebro, drogie kamienie, drewno, siano, słoma.

określenia czasu:
3:2 Jeszcze, teraz.
3:3 Jeszcze.
3:13 Dzień ten.
3:22 To, co teraźniejsze, przyszłe.

Wnioski
3:3 Gdyż jeszcze jesteście cieleśni. Skoro bowiem jest między wami zazdrość, kłótnie i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie na sposób ludzki?
3:7 Tak więc ani ten, który sieje, i ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost.
3:11 Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus.
3:13 Dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje jakie jest dzieło każdego.
3:17 A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
3:21 Niech się więc nikt nie chlubi ludźmi. Wszystko bowiem jest wasze.

Temat 3 rozdziału
Mądrość Boża prowadzi do budowania Kościoła.

Podział na akapity

3:1-9 Bo Bóg określił funkcje każdego w Kościele.
3:10-15 Bóg będzie rozliczał każdego, czy korzystał z Jego mądrości.
3:16-23 Ci, którzy dodają mądrość ludzką przeszkadzają w budowie.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑