Usprawiedliwienie Abrahama

W jaki sposób Abraham został usprawiedliwiony przed Bogiem? Na czym polegało przymierze zawarte z Abrahamem? Kto jest gwarantem przymierza Abrahamowego? Jaką rolę w tym przymierzu ma Pan Jezus Chrystus? Kto jest prawdziwym potomkiem Abrahama? Co nowy testament mówi o przymierzu z Abrahamem? Na to i na inne pytanie znajdziesz odpowiedzi w tym filmie „Usprawiedliwienie Abrahama”.

YouTube player

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑