W Chrystusie łaska za łaską

„Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa” (Efezjan 1:2)

Pierwszą rzeczą, którą możemy zauważyć we wszystkich listach Pawła jest to, że gdy on odnosi się w pozdrowieniach, gdy wspomina o Panu to prawie zawsze wymienia inne słowo: Łaska. Czy to nie jest interesujące?
„Łaska wam i pokój od Boga…”
Więc nazwijmy Boga „Osobą łaski” To zostało użyte dziesięć razy w Nowym Testamencie i często na końcu listu. Jan użył to również w Objawieniu 22:21 „Łaska Pana Jezusa”. On także użył to w Ewangelii Jana 1:14 „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.”

Podobało mi się to co ktoś powiedział. On powiedział: „Nie zrozumiesz łaski dopóki nie zrozumiesz Jezusa”. W danym momencie pomyślałem, że to zbyt uproszczony komentarz. Każdy może wymyślić takie banalne stwierdzenia. Ale w swoim życiu poznałem prawdę tego stwierdzenia. Kiedy poznasz Pana, wtedy poznasz łaskę. W rzeczywistości spróbować zrozumieć doktrynę łaski poza Jezusem jest niemożliwe. Nie możesz tego zrobić.
Jezus jest wszelką łaską. On jest wszystkim czym jest.

Dlatego Ewangelia Jana 1:14-17 jest tak piękna pod tym względem:
A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem: Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.

On utrzymuje łaskę i to jest wspaniałe ponieważ On codziennie obsypuje nas korzyściami. On jest łaskawym Bogiem. (…)
Popatrzeć na to w inny sposób gdy łaska, którą On ci dał w konkretnych wydarzeniach, okolicznościach, czynach lub cokolwiek…jednak On daje ci doznać w jakimkolwiek momencie, że łaska poza tym jest niewyczerpanym zaopatrzeniem. Więc możesz powiedzieć: „Tak, Pan dotkną mnie Swoją łaską w cudowny sposób. On dał mi to na co tak naprawdę nie zasługiwałem”. On ma poza tym gigantyczne, nieskończone, niewyczerpane zasoby łaski. Stamtąd pochodzi więcej ze względu na to kim On jest.
Czy wiesz, że nasz Bóg chce dać ci więcej łaski niż chciałbyś otrzymać?

Łaska daje ci to na co nie zasługujesz. Jest to ciągłe dawanie tego na co nie zasługujesz. I nawet tego nie dostrzegasz. I łaska za łaską wprowadza dla mnie ideę, że Boże niewyczerpane wsparcie zawsze jest tam i jakąkolwiek łaskę otrzymałem to nie jest wszystko.
Zgodnie z Efezjan 2:7 „aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie”. Jeszcze nie zobaczyliśmy bogactwa Jego łaski. Zobaczę to gdy zostanę zbawiony i im bardziej o tym studiuję tym bardziej to porusza moje serce. (…) On pokarze ci to przez całą wieczność. Wyobraź sobie tak znać Boga!


Tłumaczenie ze strony http://www.blueletterbible.org

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑