Istota Kościoła

Istota Kościoła – na podstawie porównań w Nowym Testamencie

Owczarnia (Jana 10:1-30) – Kościół to owce Jezusa Chrystusa

Charakterystyka owcyCharakterystyka pasterza
3w. słuchają głosu swego pasterza
4w. idą za pasterzem znają jego głos (naukę)
5w. nie idą za obcym
-nie znają głosu obcego (nauki), uciekają od niego
8w. nie słuchały tych którzy podawali się za pasterzy a nimi nie byli
9w. ma zbawienie i pokarm w Chrystusie
-wejdzie i wyjdzie (bezpieczeństwo)
16w. żydzi i poganie = owce
26w. wierna Jezusowi
28w. mają życie wieczne (nie giną na wieki)
29w. są w ręku Ojca i nikt nie wydrze ich z ręki Jego ( owce mają tę obietnicę)
2w. Jezus ustanawia pasterzy dla owiec (oni będą wchodzić do owczarni przez drzwi )
3w. woła po imieniu owce i wyprowadza
4w. idzie przed owcami
7w. Jezus jest drzwiami dla owiec
10w. Jezus jest pasterzem, który daje dla owiec życie i obfitowanie
11w. Jezus kładzie życie za owce
12w. prawdziwy pasterz nie porzuca i nie daje porwać, rozproszyć owiec
13w. najemnik dba tylko o siebie
14w. Jezus zna swoje owce
16w. Jezus łączy w jedną owczarnię
28w. Jezus daje dla owiec życie wieczne
29w. Jezus dostał owce od Ojca

Wnioski
-Kościół (owczarnia) bez pasterza nie istnieje (kościół musi mieć ścisły związek z Bogiem)
-Kościół ma być skupiony na pasterzu (Bogu)
-Kościół ma słuchać Boga (arcypasterza) i iść za Nim
-Kościół ma pasterzy ustanowionych przez Jezusa, którzy wchodzą drzwiami (przez Jezusa ), naśladując Jezusa (Jana 10:1-2)
-Owce i pasterz mają stale relacje polegające na słuchaniu i posłuszeństwie ze strony owiec i odpowiedniej troski ze strony pasterza
-Prawdziwa owca nie idzie za fałszywą nauką (złym pasterzem/fałszywym nauczycielem, w kontekście 10 rozdziału za faryzeuszami)

 • Owca Jezusa Chrystusa nigdy nie pozostaje bez opieki i nikt ją nie może pozbawić wiecznego życia-zbawienia

Boża Rola (Pole) Boże (1 Kor 3:9)- wskazuje na proces dojrzewania żeby wydać owoc, Bóg daje owocowanie i wzrost

Boża Budowla (1 Kor 3:9)

 • ma wiele pracowników, którzy wykonują swoje odpowiedzialności oraz współpracują ze sobą
 • Bóg daje wzrost i przydaje wiernych
  -Bóg związuje w jeden mur (cegła na cegle):
  -budowla powinna być budowana według projektu architekta (Boga)
  -budowla wskazuje na jedność
  -jest ciągle w ruchu (rośnie)

Świątynia Boża (1Kor 3:16)
-Świątynia jest całkowicie oddzielona dla Boga:
-świątynia to miejsce służby dla Pana
-czyli kościół to ludzie którzy służą Panu nie żyjąc dla siebie
-dzieci boże są kapłanami ( Obj.1:6)

Ciało Chrystusowe (Efez 1:22-23) – wskazuje na jedność, zależność od siebie nawzajem i współpracę między sobą

Nowy Człowiek (Efez 2:15) – Kościół to ludzie nowego „rodzaju” w Jezusie (nowe stworzenie/ narodzeni na nowo)

Mieszkanie Boże (Efez 2:22) -duchowe

 • buduje się wespół
  -na fundamencie apostołów i proroków
 • kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus

Oblubienica (2 Kor 11:2-3) – już zaręczona z Panem:
-przygotowuje się na spotkanie z Panem- zachowuje czystość myślenia (zdrową naukę Efez 5:25-27)

 • sam Chrystus ją oczyszcza w wodzie- Słowie Bożym
  -jeśli Kościół jest oblubienicą Chrystusa to będzie trwał w procesie uświęcania, oczyszczania przez Słowo i ostatecznie będzie niepokalany – Obj 19:7-9 oblubienica ubrana na wesele w czysty, lśniący bisior (sprawiedliwe uczynki świętych)
 • nie upodabnia się do tego świata ( nie może zadawać się z innym – duchowe cudzołóstwo) robi wszystko,żeby przypodobać się swemu Oblubieńcowi.

Dom Boży(1 Tym 3:15) – należy do Boga
– Bóg ustanowił tu swoich zarządców (pasterze zborów), powinni wiedzieć od gospodarza ( Boga) jak zarządzać w tym domu, a nie ustanawiać swój własny porządek

 • pracownicy (czeladź) mają respektować decyzję Gospodarza Domu odnośnie ustalenia zarządców i podporządkowywać się.

Filar i Podwalina Prawdy (1 Tym 3:15)

 • Kościół ma żyć wg Słowa Bożego i nieść Go światu.
 • Kościół ponad wszystko powinien wywyższać Słowo i Imię Boga, a nie dzieło ludzkie.

Zastosowanie

Co ty wywyższasz w swoim życiu ponad wszystko? A co odpowiedzieli by na to ludzie otaczający cię w pracy, szkole, domu?

Jaki jest twój stosunek do szafarzy w domu Bożym? Jak to ukazuje twój stosunek do Gospodarza domu?

Jak dbasz o swoją czystość wobec Oblubieńca? Wymień konkretne rzeczy które sprawią że twoje szaty ( umysł ) będą coraz bardziej lśniące.

Jakie jest twoje miejsce i odpowiedzialność na Bożej budowli? Jeżeli nie znasz swego miejsca, co powinieneś czynić wobec tego?

Oceń swoje relacje z Jezusem w świetle relacji owca – pasterz na przykładzie dzisiejszego dnia?

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑